What’s in the name?
What’s in the name?!….. Everything!

De naam Haeel Immanoe is afgeleid van de Aramese woorden ha’el immanu (uit te spreken als haeel immanoe). Aramees was de taal die Jezus sprak. Letterlijk betekent het God met ons. Voor de nieuwsgierigen, hier een theologische ontleding en letterlijke vertaling…. Het belangrijkste woord is el en betekent God. Ha kan als lidwoord worden gezien en legt in dit zinsverband nadruk op het woord el. Het woord im betekent met. Om de woorden vloeiend uitspreken, is ma er tussen gevoegd, het heeft geen zelfstandige betekenis. Tot slot het woordje nu, dit wordt vertaald met derde persoon meervoud, ons/wij. Deze naam zegt alles…. en is alles!!